Sjællandsk Rengøring A/S

Stabil erhvervsrengøring

Stabil Rengøring

Alle opgaver løses professionelt

Dansk      English  

Når kvaliteten er i højsædet

Kvalitetspolitik

 Sjællandsk Rengøring I/S arbejder ud fra en veldefineret kvalitetspolitik med fokus på den enkelte kunde og den/de medarbejdere, der i dagligdagen står for det aftalte servicearbejde.

 Vi har klare retningslinjer for målrettet opfølgning overfor den enkelte arbejdsopgave og den enkelte medarbejder.

 Vi er vant til at arbejde med såvel resultatbaserede rengøringssystemer – som frekvensbaseret/ programmeret rengøring.

 Vore målsætninger på kvalitetsområdet:

 Vore kunder skal kontinuerligt og stabilt opleve at vore serviceydelser bliver leveret!

 Kvaliteten skal afspejles i alle forhold i den enkelte aftale - eksempelvis.:

 Fleksibilitet og engagement i dagligdagen

 Stabilitet og leveringssikkerhed

 Løbende tilbagemeldinger

 Fastholdelse og dokumentation af den leverede kvalitet

  

Eksempler på konkrete tiltag på vor kvalitetssikring:

 Vi har altid en tæt dialog med den enkelte kunde, vores arbejdsledere og medarbejdere på arbejdspladsen, der samlet sikre at alle har den samme oplevelse af kvaliteten af det udførte arbejde.

 Vi foretager altid systematisk opfølgning ved fysisk gennemgang af de enkelte  arbejdsområder, minimum én gang månedligt.

 Udførlig kvalitetsrapport udarbejdes med kopi til kunden.

 Ved opstart af en ny arbejdsplads har vi detaljerede checklister, der sørger for at alle forhold omkring opstarten forløber professionelt til mindste detalje.

 Supplerende til ovennævnte har vi opbygget et internt informationssystem, der opfanger uforudset fravær, sygdom og andre ikke planlagte udfald i de daglige rutiner.

 Vi anvender kun faste afløsere fra øvrige arbejdspladser i nærområdet. 

Vore arbejdsledere uddanner ligeledes alle vore medarbejdere i at gennemføre egenkontrol målrettet såvel de daglige som de periodiske opgaver på arbejdspladsen.

 Vi anvender dørmarkering i vor arbejdsplanlægning, hvor det er hensigtsmæssigt.

 Alle arbejdsopgaver ved den enkelte kunde er beskrevet i vore detaljerede arbejdsplaner og gennemgås med vore medarbejdere – vi opfordrer altid vore medarbejdere til at komme med forslag til løbende forbedring og optimering af vor indsats.

 Ovennævnte værktøjer er sammen med faste og stabile medarbejdere grundlaget for at vi kan garantere kvaliteten i vore serviceydelser.

Adresse

 

Kontor: Tømmerupvej 73, 2770 Kastrup  Tlf: +4532841001

Vis på kort:
Krak

Faktureringsadresse: Rodosvej 36, 2300 Kbh S

SE Nr.: 38 27 18 30

Vi har grøn profil

CO 2 Positivt regnskab ved deltagelse i vind & solenergi, opvarming af kontorer v.hj.af træpiller.

Vi støtter:

 Døve idræt  

Filipino Street Kids

Copyright ved Sjællandsk Rengøring