Sjællandsk Rengøring A/S

Stabil erhvervsrengøring med Frokostordninger

&

Kantine Service

Supervisor/Inspektør

Vi søger en kandidat til en stilling som deltids isnpektør, for senere at udvide dette til en fuldtidsstilling.
 
Har du fortrinlige kommunikation og ledelses egenskaber? Et skarpt øje for detaljer? Kan du lide udfordringer og kunne du tænke dig at arbejde i et meget dynamisk og internationalt miljø? Så er dette job noget for dig!
 

Om jobbet:

Du skal udføre regelmæssige checks hos kunder og være i tæt kontakt med vore kunder for at sikre at kvaliteten matcher vore høje krav og at kunderne er fuldt ud tilfredse. Jobbet inkluderer også samarbejde med vore rengøringsassistenter på daglig basis.Vore kunder og rengøringsassistenter er vore top prioriteter og derfor er respekt og høflighed af højeste vigtighed. Ikke to dage er ens og dette kræver fleksibilitet, højt energiniveau og godt humør.

Den perfekte kandidat:

Du har rengøringserfaring og kendskab til rengøringsmidler. Du ved hvilke kemikalier der skal bruges på de overflader der skal rengøres. Du har gode kommunikations- og ledelses evner og er i stand til at forblive professionel i stressede situationer. Du kan arbejde selvstændigt, ikke bange for at tage ansvar og kan selv styre din arbejdstid. Du er én med et skarpt blik, villig til at levere og gøre en ekstra indsats for at give en  fortrinlig service. Ligegyldig hvilke udfordringer du møder har du en positiv og "kan godt" indstilling. Du snakker både dansk og engelsk og har kørekort B.

Send venligst dit CV og ansøgning til os pr. mail. Job start er april 2022.

Om Sjællandsk Rengøring:

Sjællandsk Rengøring er et privat familie firma med mere end 35 år på markedet. Effektivitet, høj professionalisme og levering af den bedst mulige service er vore prioriteter. Som familie voirksomhed værdsætter vi den positive og venlige omgangstone vi har, og derfor søger vi en kandidat der vil matche ikke bare professionelt, men også personligt.

 

Engelsk version:

We are looking for a candidate to take a part-time job as ”Cleaning Supervisor”

Do you have outstanding communication and management skills? A keen eye for detail? Do you like challenges and would like to work in a very dynamic and international environment? Then this job is for you!

 

About the position:

You would need to perform regular cleaning checks of sites and stay in close contact with our customers to make sure that our high cleaning standards are met and that the customers are fully satisfied. The job also includes cooperation with our cleaning assistants on a daily basis. Our customers and cleaning assistants are our priorities and therefore respect and politeness are crucial. No two days are the same and it requires flexibility, high level of energy and good spirits!

 

Perfect candidate:

You have experience in cleaning and knowledge of cleaning materials. You know what chemicals to use depending on the surface that needs to be cleaned. You have great communication and management skills and are able to stay professional in stressful situations. You are able to work independently, not afraid to take responsibility and can manage your own working time. You are someone who has a sharp eye, willing to deliver and make an extra effort to give an even better service. No matter the challenges, you have a positive and “can-do” attitude. You speak and write both in Danish and English and have driving license B.

 

Please, send your CV and Cover Letter to us by email.

About Sjællandsk Rengøring A/S

Sjællandsk Rengøring A/S is a private family cleaning company with more than 35 years on the market. Effectiveness, high professionalism and delivery of the best service are our priorities. As a family business, we greatly appreciate the positive and friendly working environment we have and, therefore, we are looking for a candidate that will be a match not only professionally but personally as well.

 

Vi har grøn profil

CO 2 Positivt regnskab ved deltagelse i vind & solenergi, opvarming af kontorer v.hj.af træpiller.

 

Recycling