Sjællandsk Rengøring A/S

Stabil erhvervsrengøring med Frokostordninger

&

Kantine Service

PERSONALEPOLITIK

 

Sjællandsk Rengøring A/S sætter fokus på medarbejderne i praksis – vi stiller krav og kvitterer naturligvis også for engageret og veludført arbejde.

Vi bruger mange ressourcer på at udvælge og tiltrække medarbejdere, der ønsker at medvirke i en moderne virksomhed, hvor der gives frihed under ansvar, og hvor man naturligt forsætter sit arbejde indtil alle opgaver er løst til kundens tilfredshed – vi har altid en kvalificere medarbejdere klar i vor personaledatabase til at overtage nye opgaver/arbejdspladser.

Vi giver os god tid til den enkelte og sætter pris på at knytte medarbejdere og firmaet sammen i et positivt og ærligt samarbejde. 

Vore målsætninger på personaleområdet:

Sjællandsk Rengøring A/S skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne er engagerede og tager aktivt del i den løbende udvikling af firmaet og vore serviceområder.

Vi skal drage omsorg for, at alle medarbejdere uanset jobfunktion bliver fagligt og personligt stimuleret til at deltage i kurser internt som eksternt, med det formål at udvikle medarbejdernes kompetence, jobtilfredshed og personlige udvikling.

Medarbejderne skal i størst mulig udstrækning opleve mulighed for at deltage i arbejdets tilrettelæggelse og tage ansvar for vore forpligtelser indenfor den enkelte kundeaftale – ros og ris er en naturlig del af vor omgangstone.

Eksempler på konkrete tiltag på personaleområdet:

 Alle medarbejdere gennemgår en grundig ansættelsesprocedure – ansættelsen foretages altid ved en ansættelsessamtale på vort kontor.

 Vi forlanger ren straffeattest fra vore medarbejdere og tilsikrer ved ansættelsesproceduren at den enkelte får tavshedspligt om alle forhold ved vore kunder.
Ligeledes sikrer vi at alle formalia omkring eventuelle opholds- og arbejdstilladelser er ok.

 Alle nye medarbejdere uddannes direkte af vore arbejdsledere på den enkelte arbejdsplads i netop de individuelle forhold, der gør sig gældende i det enkelte aftalegrundlag.
Herudover ser vi meget gerne at vore medarbejdere løbende opkvalificeres via målrettede faglige kurser.

 Vi har i ledelsen jævnligt personlig kontakt til de enkelte servicemedarbejdere for fagligt og social støtte og vejledning.
Vi har herudover møde/opfølgning med den enkelte medarbejder én gang ugentligt – dette suppleres med egentlige personalemøder efter behov.

  Vore arbejdsplaner til personalet er altid målrettet de konkrete arbejdsopgaver den enkelte arbejder med i dagligdagen. Det giver efter vor erfaring optimal tryghed og motivation.

Grøn Profil

 

Vi har grøn profil

CO 2 Positivt regnskab ved deltagelse i vind & solenergi, opvarming af kontorer v.hj.af træpiller.

 

Recycling

Recycling