Egen kontrol

Kontrol af kvalitet

For Sjællandsk Rengøring er det vigtigt, at vi sætter en høj standard, når det kommer til rengøring. Ikke kun for jeres skyld, kundens skyld, men også for vores egen professionelle stolthed og tilgang til faget. Vi sikrer den høje standard gennem tæt dialog med vores kunder og medarbejdere, som sammen skaber det bedst mulige udgangspunkt for et langt samarbejde for alle parter.

Vores egenkontrol bliver sikret gennem følgende medarbejdere:

Driftsleder

Driftslederen er den overordnede ansvarlige for rengøringen hos kunden, som også har lov til at foretage ændringer, hvis nødvendigt, tildele ekstra ressourcer eller foretage kontraktmæssige ændringer.

Kvalitetsmanager

Kvalitetsmanageren er ansvarlig for kvaliteten af det udførte arbejde hos kunden. Vedkommende har lov til at foretage ændringer i arbejdsplanen, i samråd med sælger, og vil i samarbejde med driftslederen tilføje flere ressourcer, hvis det er nødvendigt for at opretholde den høje standard.

Kvalitetsmanageren vil også fra tid til anden kontakte kunderne for at sikre, kvaliteten er i top.

Servicemanager

Det er vigtigt for at sikre kvaliteten af det udførte arbejde, at der altid er en tilsynsførende til stede på arbejdspladsen, når arbejdet bliver udført. Vedkommende har mandat til at træffe beslutninger i akutte situationer. Den tilsynsførende og Service manageren taler dagligt eller ugentligt sammen efter aftale.

Sanitør

Vores sanitør er den, som udfører rengøringsarbejdet i henhold til arbejdsplanen. Vedkommende giver løbende input til inspektøren om forhold, der kan forbedre arbejdsforholdene eller rengøringskvaliteten.

Generelt

I tilfælde af større pladser, som skoler og erhvervsejendomme, anvender vi dørmarkering.

Alle kunder får en udførlig arbejdsplan, hvor opgaverne er detaljeret beskrevet og udarbejdet i samarbejde med kunden. Vi opfordrer også vores personale til løbende at komme med forslag til forbedring og optimering.