Kvalitetskontrol

Når kvaliteten er i højsædet

Sjællandsk Rengøring A/S arbejder ud fra en veldefineret kvalitetspolitik med fokus på den enkelte kunde og de medarbejdere, der i dagligdagen står for det aftalte servicearbejde.

Vi har klare retningslinjer for målrettet opfølgning over for den enkelte arbejdsopgave og den enkelte medarbejder.

Vi er vant til at arbejde med såvel resultatbaserede rengøringssystemer som frekvensbaseret/programmeret rengøring.

Vores målsætninger på kvalitetsområdet:

Vores kunder skal kontinuerligt og stabilt opleve, at vore serviceydelser bliver leveret! Kvaliteten skal afspejles i alle forhold i den enkelte aftale – eksempelvis:

 • Fleksibilitet og engagement i dagligdagen
 • Stabilitet og leveringssikkerhed
 • Løbende tilbagemeldinger
 • Fastholdelse og dokumentation af den leverede kvalitet

Eksempler på konkrete tiltag på vores kvalitetssikring:

 • Vi har altid en tæt dialog med den enkelte kunde, vores arbejdsledere og medarbejdere på arbejdspladsen, der samlet sikrer, at alle har den samme oplevelse af kvaliteten af det udførte arbejde.
 • Vi foretager altid systematisk opfølgning ved fysisk gennemgang af de enkelte arbejdsområder, minimum én gang månedligt.
 • Ved opstart af en ny arbejdsplads har vi detaljerede checklister, der sørger for, at alle forhold omkring opstarten forløber professionelt ned til mindste detalje.
 • Supplerende til ovennævnte har vi opbygget et internt informationssystem, der opfanger uforudset fravær, sygdom og andre ikke planlagte udfald i de daglige rutiner.
 • Vi anvender kun faste afløsere fra øvrige arbejdspladser i nærområdet.
 • Vores arbejdsledere uddanner ligeledes alle vores medarbejdere i at gennemføre egenkontrol målrettet såvel de daglige som de periodiske opgaver på arbejdspladsen.
 • Vi anvender dørmarkering i vores arbejdsplanlægning, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Alle arbejdsopgaver ved den enkelte kunde er beskrevet i vores detaljerede arbejdsplaner og gennemgås med vores medarbejdere – vi opfordrer altid vores medarbejdere til at komme med forslag til løbende forbedring og optimering af vores indsats.
 • Ovennævnte værktøjer er sammen med faste og stabile medarbejdere grundlaget for, at vi kan garantere kvaliteten i vores serviceydelser.